تبلیغات
ایدز
عنوان : دارو در مقابل ایدز

درحیطه پزشکی تمامی داروهای جدید بر روی حیوانات آزمایشگاهی تست میشوند تا هیچ خطری برای انسان در بر نداشته باشند، بدینوسیله میتوان برخی از عملکردهای منفی داروها را در رابطه با عکس العملهای ارگانیسم مورد بررسی قرارداد. همانطور که در قبل بدان اشاره شد برای بیماری ایدز هیچ نوع حیوان آزمایشگاهی متناسب با این آزمایشات وجود ندارد زیرا این بیماری خاصه انسان است . با این وجود دانشمندان با آزمایشاتی بر روی برخی از میمونها به نتایج  مثبتی دست یافته اند.
در ابتدای کشف  HIV  و پیدایش بیماران آلوده به این ویروس هیچ نوع دارویی که آنها را برای مقابله و یا دفاع آماده سازد وجو نداشته در نتیجه عمر این بیماران بسیارکوتاه بود. اما امروزه با وجود مراقبتهای ویژه و داروهایی متناسب تر اشخاص آلوده به HIV عمر طولانی تری دارند ،  درسالهای اخیر از داروهایی استفاده میشود که کاملا" پیشرفت HIV ویروس ایدز را در ارگانیسم متوقف میسازد با این وجود قادر به از بین بردن قطعی آن نمیگردد.
ویروس ایدز از دو قسمت : هسته و پوسته تشکیل شده  است : "هسته " مغز و" پوسته "جسم آن محسوب میشود. هسته دارای دستگاههایی است که دستور ساخت و تحریک عکس العملهای شیمیایی را صادر مینماید. این اندامها یا دستگاههای صادر کننده دستورات بنام ژنها معروفند. بدین ترتیب ژن دستور ساخت آنزیم را میدهد تا بدینوسیله حیات و فعالیت سلولی ادامه یابد . برای ساختن پوسته ویروس ژنهای دیگری وجود دارند که نام  پروتئاز بر آنها گذارده شده است. داروهایی که ساخته پروتئاز هستند در صدد تخریب پوسته ویروس میباشند.
اولین دارویی که کشف شد  AZT  ( آنتی آنزیم) نام داشت که مستقیما" بر روی آنزیم ویروس تاثیر میگذاشت. آنزیم ماده محرکی است که ویروس را قادر به شبیه سازی خود و نتیجتا" تولید مینماید. بوسیله داروی  AZT  تمامی اعمال ویروس مختل گشته و تولید آن کاهش یافته و یا متوقف میگشت.
پس از آن داروهای دیگری نیز کشف شدند که همچون AZT عمل می نمایند. عملکرد این داروها مشابه یکدیگرند و دلیل تنوع آنها واپس زدن یک دارو بوسیله ارگانیسم است، در اینصورت پزشک داروی دیگری  را باهمان عملکرد به بیمار تجویز میکند( مانند آنتی بیوتیک ها که مصرف آن پس از مدتی باعث میگردد که ارگانیسم بیمار به آن عادت کرده و نتیجه مثبتی که انتظار میرود بدست نیاید). در نتیجه ضروری است که داروهای گوناگون با ساختارهای گوناگون اما عملکرد یکسان در دسترس بیمار باشد تا بتواند در مقابل بیماری از خود دفاع نماید. نام اختصاری برخی از داروهای ضد آنزیم عبارتند از :   ddI,  ddc,  D4T,  3Tc  
دارهای آنتی پروتئاز که بر ضد پروتئین  یعنی پوسته ویروس وارد عمل میشوند عبارتند از :
ساکی ناویر  (Saquinavir)     و     ریتوناویر (Ritonavir)
نوعی مداوا نیز از سال 1995 متداول گشت  که بنام تری تراپی مشهور شد.  تری تراپی متشکل از مصرف جمعی سه دارو است : دو داروی آنتی آنزیم (ضد آنزیم)  و یک داروی آنتی پروتئاز  (ضد پروتئین). این سه دارو مکمل یکدیگر بوده وباعث میشوند تا تعداد ویروس در ارگانیسم فرد تثبیت شده و از تولید آن جلوگیری شود. این مداوای سودمند برای همه بیماران قابل تحمل نبوده و ارگانیسم  بعضی از آنان قادر به پذیرش آن نیست به همین دلیل اساسی است که مدت زمانی را جهت عادت دادن ارگانیسم بیمار به آن در نظر گرفت.
داروهای نام برده بیمار مبتلابه ویروس ایدزرا بطور قطع معالجه نمی نمایند بلکه از پیشرفت بیماری جلوگیری مینمایند. متاسفانه جسم برخی از بیماران پس از آغاز معالجات ویژه در مقابل داروها عکس العمل منفی از خود نشان میدهد نتیجتا" جسم آنها بسیار تضعیف گشته وناچارا" در مقابل هجوم بیماریهای فرصت طلب تسلیم میگردد، پس از آن مرحله نهایی بیماری آغاز میگردد که میتواند چندین هفته تا لحظه مرگ ادامه یابد.
نام چند داروی تری تراپی که به اغلب بیماران تجویز میشود بدین قراراست:

1)   Zerit   ,    Stocrin   ,   3Tc

2)    Stocrin   ,   Zerit   ,   Videx  

3)   Retrovir   , Crixivan    ,    3Tc

  3Tc بنام عمومی Lamivudinum شناخته میشود. این داروجهت خنثی سازی محررمعکوس یا ترانسکریپتازمعکوس (ریورس ترانسکریپتاز) ساخته شده است.
Zerit بنام عمومی Stavudinum شناخته میشود. این دارونیزجهت خنثی کردن عمل ترانسکریپتازمعکوس (ریورس ترانسکریپتاز) تجویز میگردد.
Stocrin بنام عمومی Efavirenzum مشهور است.
Videx بنام عمومی DDA که از اختصار Didanosinum گرفته شده است.
Crixivan   از ترکیب نام دارویی Indinavirum  گرفته شده است.
 Retrovir  از نام عمومی  Zidovudinum  گرفته شده است که آن نیز بر روی ترانسکریپتاز معکوس تاثیر میگذارد تا عملیات آنرا خنثی نماید.
مقدارتجویز این داروها برای خردسالان ، بزرگسالان ، زنان باردار و افراد پیر متفاوت بوده و همه بیماران بر اساس ساختار ارگانیسم خود عکس العملهای یکسانی را در مقابل آنها نشان نمیدهند. نام داروهایی که برای مبارزه با HIV کشف شده و به بازار عرضه گشته اند را در صفحات بعد بطور ضمیمه  گنجانده شده است. البته باید اشاره کنم که نام عمومی داروها یکی است اما در بازارهای اروپایی و امریکایی با نامهای مختلف عرضه میشوند.
در بخش 1 و 2 داروهایی هستند که بر روی ریورس ترانسکریپتاز که در قبل شرح داده شد عمل میکنند.
در بخش 3 داروهایی قراردارند که ضد پروتئین ویروس هستند.
دربخش 4 مخلوطی از چند داروست.
ستونها  از سمت چپ: Class شرح عملکرد داروها نوشته شده است،  Generic Name نام عمومی داروست،
Brand & Other Names دارو به این نام به مردم عرضه میشود ، Manufacturer نام شرکت داروسازی است که دارو در آن ساخته میشود ، FDA Approval Date  تاریخ  ثبت  قانونی دارو میباشد.


آخرین بروز رسانی :

تعداد بازدیدهای امروز :
تعداد بازدیدهای این ماه :
تعداد بازدیدهای ماه گذشته :
تعداد بازدید های کل :
CopyRight 2012
All rights Reserved Aids Info
Design By TAMO
Master : Golnar jiya
Admin : Hooman jiya