تبلیغات
ایدز
عنوان : تشخیص از طریق آزمایش
درطی هربیماری علائمی مشخصه  آن بیماری  ظاهر میگردد. این علائم بردو دسته هستند:  علائم کلینیکی      و علائم    بیولوژیکی.
در صورتیکه بیماری درجسم فرد بطور مشخص ظاهر گردد و عوارض آن قابل مشاهده باشد و بیمار آنرا حس کند و به آن واقف باشد به آن علائم کلینیکی میگویند. بعنوان مثال در بیماری گریپ (آنفلونزا) علائم کلینیکی همچون تب ، کوفتگی ماهیچه ها،خستگی مفرط، لوزه های متورم، سرفه وغیره ظاهرمیگردد.
در برخی ازموارد بیماری قابل مشاهده نیست و هیچگونه عوارض ظاهری نداشته و در نتیجه بیمار ممکن است به وجود آن واقف نباشد. مانند بسیاری از سرطانها که در ابتدای پیدایش و پیشروی هیچ علامت مشخصه ای را از خود ظاهر نمی سازد. در اینصورت بدون گذراندن آزمایشات ویژه وجود آنها به سادگی قابل تشخیص نیستند، در اینصورت به آن علامتها لقب علائم بیولوژیکی داده میشود. ایدز نیز بیماری است که در ابتدای پیدایش در ارگانیسم فرد دارای علائم بیولوژیکی است و بدون گذراندن آزمایش نمیتوان آلودگی فرد را تشخیص داد.
ویروسها نیز همانند  میکروبها  دارای  یک کارت هویت هستند که  آنرا  کارت  هویت  ایمن  سازنده  ارگانیسم
مینامند .این کارت هویت به پزشکان یاری میکند تانوع ویروس را شناسایی کنند . نام این کارتهای  هویت آنتی بادیها هستند. ویروسها نوعی ماده شیمیایی در سطح خود تولید میکنند که آنتی ژن نامیده میشود. آنتی ژنها انواع گوناگون دارند، در واقع برای هر سلول و هر ویروس آنتی ژنی خاصی موجود است. هنگامیکه ویروس ایدز در ارگانیسم ما نفوذ مینماید از خود آنتی ژن ترشح مینماید، ارگانیسم انسان با ساخت آنتی بادیها در مقابل آنتی ژن ویروس ایدز از خود دفاع مینماید. به طور واضحتر باید گفت به هنگام ورود ویروس ایدز HIV  سیستم دفاعی بکار میافتد. ماکروفاژها برخی از ویریونهای ایدز را میبلعند و آنتی ژنهای آنها را به سطح خود هدایت میکنندتا به لنفوسیت   B  جهت ساختن آنتی بادی یاری کنند.
ارگانیسم جهت تولید آنتی بادی به زمان نیاز دارد، در نتیجه بهتر است آزمایشات ویژه شناسایی ایدز در دو مرحله انجام شوند. آزمایش اول بلافاصله پس از انجام یک رابطه جنسی مشکوک انجام میگیردکه پزشک را از وجود گلبولهای سفید (لنفوسیت  CD4) آگاه نمایند و آزمایش دوم یک ماه پس ازآن جهت یافتن آنتی بادیهای ضد ویروس انجام میپذیرد. از بدو ورود HIV تا ترشح وسیع آنتی بادیها که قابل تشخیص باشند گاه از دو هفته تا سه ماه طول میکشد، اگر آنتی بادی در خون موجود باشد شخص ناقل ویروس ایدزیا آلوده بهHIV است. علائم بیولوژیکی یعنی آلودگی به HIV میتواند تاسالها ادامه یابد و شخص با وجود آلودگی به ویروس ایدز کاملا" سالم بنظر برسدو نیز ممکن است پس از چند هفته یا چند ماه علائم کلینیکی چون تب و کوفتگی عضلات ، خستگی مفرط، لوزه های متورم، سرفه و غیرو پدیدار گردد. درصورت عدم وجود آنتی بادی درخون شخص سالم  محسوب میشود یعنی اینکه ناقل ویروس ایدز نمیباشد.

آخرین بروز رسانی :

تعداد بازدیدهای امروز :
تعداد بازدیدهای این ماه :
تعداد بازدیدهای ماه گذشته :
تعداد بازدید های کل :
CopyRight 2012
All rights Reserved Aids Info
Design By TAMO
Master : Golnar jiya
Admin : Hooman jiya