تبلیغات
ایدز
عنوان : پیشگیری از طریق خون
یکی از مهمترین عامل انتقال HIV خون است. همین امر به ما تفهیم می نماید که چرا ویروس ایدز در نزد افراد معتاد رشد یافته است. معمولا" معتادانی که مواد مخدر را به خود تزریق مینمایند سرنگها را دربین یکدیگر دست به دست کرده و برای استفاده  مجدد آنرا حفظ می نمایند. جهت کاهش میزان این خطر برخی از کشورها بر آن شده اند تا سرنگها راآزادانه بفروش برسانند و یا بطور مجانی در اختیار معتادان قرار دهند. روش ساده ای نیز برای استرلیزه کردن سرنگها وجود دارد و آن شستشوی سرنگ بوسیله آب ژاول است که در اینصورت میتوان آنرا مجددا" استفاده نمود بی آنکه خطر آلودگی بوسیله ویروس ایدز وجود داشته باشد. افراد معتاد باید توجه کنند که نباید از سرنگ اشخاص دیگر استفاده کرد و یا سرنگ را به دیگران قرض داد. میزان ومقدار ویروس در خون بسیار زیاد است و ارتکاب چنین اشتباهی میتواند نه تنها فرد معتاد بلکه اطرافیان هم گروهش را نیز مورد تهدید جدی آلودگی قرار دهد.                                                                   
تزریق خون آلوده به HIV نیز میتواند یکی از راههای انتقال باشد. از سال 1985 سازمان بهداشت جهانی کنترل خونهایی که باید به بیماران تزریق شوند را اجباری نمود. خونهای اهدایی تحت آزمایش قرار گرفته و در صورت آلودگی نابود میشوند.

آخرین بروز رسانی :

تعداد بازدیدهای امروز :
تعداد بازدیدهای این ماه :
تعداد بازدیدهای ماه گذشته :
تعداد بازدید های کل :
CopyRight 2012
All rights Reserved Aids Info
Design By TAMO
Master : Golnar jiya
Admin : Hooman jiya